VosWorks Leiden - Interim management & HR - Advies
Martijn Vos | Visie | Ervaring en Diensten | Samenwerking en vrienden
VosWorks Leiden - Interim management & HR - Advies
Valdezstraat 5
2313 ZJ Leiden

M 06 - 42 66 88 28
E info@vosworks.nl

Volg ons op Twitter: twitter.com/VosWorks
Visie

De mens maakt de organisatie. Structuren, processen en systemen vormen de basis, een eenzijdige focus op die elementen leidt echter niet snel tot een blijvende verandering. Medewerkers, hun drijfveren en onderlinge samenhang vervullen de sleutelrol.  Samen zorgt dat voor de juiste energie en bezieling in de organisatie.

Verbinding staat daarbij voor mij centraal. Zo behoort een goed geformuleerd HR beleid een directe afgeleide te zijn van de organisatiestrategie. Maar het slaat ook op het onderlinge verband tussen medewerkers en teams. Verbinding ontstaat of wordt bestendigd door te luisteren, heldere afspraken en verwachtingen te maken en dankzij een transparante en oprechte aanpak.

Beweging

Martijn Vos“Een individu, team of afdeling helpen om de bakens te verzetten is een uitdagende klus. Vertouwen geven, respect verdienen en samen winst willen behalen – dat zijn in mijn ogen de drijfveren. Als de beweging er eenmaal is, dan is verandering bijna natuurlijk.”

Martijn Vos | Visie | Ervaring en Diensten | Samenwerking en vrienden | Algemene voorwaarden | Route- en contactgegevens