VosWorks Leiden - Interim management & HR - Advies
Martijn Vos | Visie | Ervaring en Diensten | Samenwerking en vrienden
VosWorks Leiden - Interim management & HR - Advies
Valdezstraat 5
2313 ZJ Leiden

M 06 - 42 66 88 28
E info@vosworks.nl

Volg ons op Twitter: twitter.com/VosWorks
Martijn Vos

VosWorks is Martijn Vos, een gedreven, creatieve en pragmatische (team)manager en HR-adviseur. Met uitgebreide kennis en ervaring in beide vakgebieden en een goed gevoel voor verhoudingen weet ik feilloos een brug te slaan tussen beleid en praktijk. Tussen mens en organisatie.

Naast ontwikkeling, professionaliteit en een mix van empathie en zakelijkheid hecht ik aan een integrale aanpak. Of het nu gaat om een leidinggevende rol, een adviserende opdracht of interim ondersteuning aan de HR afdeling; de inzet is pas geslaagd als het een bijdrage levert aan het behalen van de bedrijfsstrategie en –doelstellingen.

Met VosWorks kan ik de ervaring die ik de afgelopen ruim vijftien jaar bij een reeks werkgevers en opdrachtgevers heb opgedaan, projectmatig inzetten voor verschillende  organisaties. Snel in nieuwe situaties duiken. Onderliggende vragen doorgronden. Samen stappen zetten in de gewenste richting. Precies dan kom ik het beste tot mijn recht.

Verbindend

Martijn Vos“HR beleid moet direct toepasbaar zijn. Geen wollige theorie,maar toegesneden op de praktijk. Daarmee is het werkbaar voor het management en te begrijpen voor de medewerker. Ik werk daarin verbindend. Tussen mensen onderling. En als brug tussen de bedrijfskaders en medewerkers.

Martijn Vos | Visie | Ervaring en Diensten | Samenwerking en vrienden | Algemene voorwaarden | Route- en contactgegevens